Kvkk Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI FORMU

KARETAŞ MADENCİLİK İNŞAAT TEKSTİL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (KARETAŞ)

KVKK BAŞVURU FORMU

Başvuru Şekli :

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) kişisel verileri üzerindeki haklarını kullanmak amacıyla veri sorumlusuna yapacağı başvurunun “yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletileceğini ifade etmektedir.

Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak üzere Prizma tarafından mevzuatımızın “yazılılık” kriteri dikkate alınarak İlgili Kişi’ler için belirlenen başvuru yöntemleri aşağıda yer almaktadır. İlgili Kişi’ler, işbu formu esas alarak, aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuru yapabileceklerdir. Bu doğrultuda, İlgili Kişi;

–  muhasebe@karestone.com adresine bir e-posta göndererek, veya

– Bu formu doldurup çıktısını alarak üzerine atacağı el yazısı imzası ile, Kocabaş Mah.Kocatepe Sok. No:4, 20330 Honaz/Denizli adresine yapacağı şahsi başvuru ile veya noter marifetiyle    başvuruda bulunabilir.

Yukarıda öngörülen yöntemlerden biri ile Karetaş’a  iletilen başvurular, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve yasa gereği en geç 30 gün içinde kural olarak ücretsiz cevaplandırılacak olup, bu cevap İlgili Kişi’ye talepteki isteğine göre yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenecek olan tarifedeki ücret İlgili Kişi’ye yansıtılacaktır.

  1. İlgili Kişinin İrtibat Bilgileri :
ADI SOYADI: 
T.C. KİMLİK NO: 
TELEFON: 
GSM NO: 
E-POSTA ADRESİ *: 
KEP ADRESİ **: 
ADRES ***: 
Prizma ile olan ilişkinizi açıklayınız. (Müşteri, Tedarikçi, Ziyaretçi, Çalışan, Onay merci vb.): 
KVKK 11. Madde Kapsamında Talebiniz.: 
BAŞVURU SAHİBİNİN İMZASI / TARİH ****

(*)     Şayet cevabın e-posta yoluyla ulaştırılmasını istiyorsanız doldurun.

(**)   Şayet cevabın KEP yoluyla ulaştırılmasını istiyorsanız doldurun.

(***) Şayet cevabın Posta yoluyla ulaştırılmasını istiyorsanız doldurun.

(****) Şayet başvuru kâğıt ortamında yapıldıysa.